La cultura catalana s’uneix contra la precarietat

Actua Cultura és un programa d’accions impulsat per les empreses culturals privades, amb voluntat de participació oberta a tots els agents culturals, públics i privats, per mobilitzar-nos davant la necessitat urgent d’un canvi de paradigma en el tractament que les institucions, en concret, el Govern de la Generalitat, fan en la seva mirada cap a la cultura.

La primera acció del programa, sota el nom de Cultura 2%, serà la petició d’una dotació per Cultura digna, que s’equipari a la mitjana europea. Demanem pel departament de Cultura un 2% del total del pressupost de la Generalitat, el que significa un canvi estratègic en la consideració del valor que té la cultura, ja que actualment representa únicament un 0,65%.

L’Associació ARC forma part del grup impulsor, format per una taula de representants d’organitzacions culturals (editorial, de la música, l’audiovisual, les arts escèniques i les arts visuals) preocupats per la greu situació de la cultura a Catalunya.

Junts representem al 95% de les empreses culturals del país i el 98% de la facturació i en termes econòmics som el 3,5% directe del PIB.

En l’actual situació d’emergència cultural deguda a la poca consideració envers la cultura que es veu reflectida en la baixa dotació pressupostaria, demanem:

  • L’increment del pressupost de cultura de la Generalitat al 2% en aquesta legislatura.
  • La regulació de polítiques de planificació cultural que activin el consum cultural i la creació de públics de la cultura.

Des d’Actua Cultura ens organitzem com un programa d’accions que permet treballar conjuntament en els interessos comuns, sense interferir en les activitats concretes que cada una de les entitats per separat porti a terme en defensa dels seus interessos específics sectorials.

La gestió i representació es realitza per un representant de cada àmbit: arts escèniques, arts visuals, audiovisual, editorial, música. Aquest grup de 5 persones impulsarà les gestions que sempre hauran de ser consensuades per la totalitat de representants del col·lectiu.

Recull de Premsa (22/12/2019):

La Vanguardia El Món
Artezblai Diari Més
La República ABC
The World News

Entitats impulsores:
ADETCA, Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya
CIATRE, Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya
APECAT, Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans
ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA
ASACC, Associació de sales de concerts de Catalunya
ARC, Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D’ARTS DE CARRER
PAF, Productors Associats de Fonogrames
GREMI DE GALERIES D’ART
ART BARCELONA, Associació de Galeries
GREMI D’EDITORS
EDITORS.CAT
CAMBRA DEL LLIBRE
GREMI DE LLIBRETERS DE CATALUNYA
PAC, Productors Audiovisuals de Catalunya
CATALUNYA FILM FESTIVAL
GREMI  DE CINEMES DE CATALUNYA
PROA, Productors Audiovisuals Federats