Ajuts per al sector cultural per pal·liar els efectes de la COVID-19

Dilluns, 9 de novembre de 2020

Us adjuntem les noves línies d’ajuts que ha publicat el Departament de Cultura darrerament per pal·liar les conseqüències de la crisi actual amb motiu de la Covid-19 que poden ser del vostre interès i que us detallem a continuació:

  • Prestacions directes a professionals de la cultura. Adreçat a professionals artístics i tècnics del món de la cultura.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22248_ajut_extraordinari_autonoms_microempreses_covid19?category=768baee4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

  • Per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. S’obre la convocatòria al novembre. Mes informació al link:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?category=73667a8a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

  • Per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals. Adreçat a autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre que duguin a terme activitats professionals, artístiques i tècniques remunerades, i entitats que organitzen activitats culturals de pagament. S’ obre la convocatòria el proper 12 de novembre. Més informació al link:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-cancellacio-despectacles-i-activitats-culturals-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

  • Subvenció per a la cancel·lació de concerts o espectacles musicals en festivals de música, públics i privats, nacionals i internacionals, amb motiu de la crisi per la Covid-19. Adreçat a Autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre contractades. Oberta fins al 30 de novembre. Per accedir al tràmit, cliqueu aquí. Més informació al link:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-cancellacio-de-concerts-o-espectacles-en-festivals-de-musica-durant-el-2020-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Per altra banda el Departament de Cultura ha habilitat un servei d’informació i consultes per a professionals, empreses i entitats del sector cultural anomenat #CulturaRespon. Podeu adreçar-vos al correu electrònic culturarespon@gencat.cat per realitzar qualsevol consulta relacionada amb aquests ajuts i/o també si teniu dubtes sobre les noves mesures de seguretat i aforament.