Aportacions reintegrables a festivals i cicles musicals

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts a festivals o cicles musicals que es duguin a terme a Catalunya.

Requisits dels projectes

a. La despesa del projecte s’ha de fer en el període comprès entre l’any anterior al de concessió de l’ajut i fins a l’últim dia hàbil del mes de juny de l’any posterior al de concessió de l’ajut.

b. El festival o cicle ha de tenir lloc entre l’1 de gener del 2021 i el 30 de juny del 2022, tots dos inclosos.

Termini: del 15 de març al 15 d’abril del 2021

Bases subvenció

Sol·licita subvenció