Celebrada l’Assemblea General Ordinària d’ARC 2021 amb l’elecció d’una nova junta directiva

El dimecres 7 de juliol es va celebrar l’Assemblea general ordinària d’ARC a la sala d’actes de la seu a l’edifici COACB. En aquesta assemblea es van celebrar les eleccions on es va decidir la nova junta que presidirà l’associació en els pròxims anys.

L’Assemblea General d’enguany es va realitzar presencialment i també es va poder seguir en streaming a través de la plataforma Zoom pels associats i associades que no van assistir-hi. La participació presencial va ser de 38 associats, mentre que de forma virtual ho van seguir 12 persones, fent un total de 50 associats participant en l’Assemblea. Pel que fa a les eleccions, els associats no que no van assistir a l’acte van poder delegar el seu vot a altres membres, aconseguint així una participació molt elevada de 56 socis/vots.

La sessió va començar a les 10:30 hores amb la benvinguda del president Jordi Gratacòs donant les gràcies a tots els assistents i a tots els socis que els seguien virtualment. Seguidament, tots els participants es van anar presentant un per un explicant a quina empresa representaven, conduït per la lectura i aprovació de l’Acta de L’Assemblea del 7 de juliol del 2020.

La Junta Directiva, formada per Jordi Gratacòs com a president, David Becerra com a secretari, Antonio Peral com a tresorer i Domi Garcia com a vocal i de la que pengem les diferents comissions de treball,  van presentar la memòria d’activitat, que va ser aprovada per unanimitat, que es tracta d’un resum dels esdeveniments més importants relacionats amb l’activitat de l’Associació en el transcurs de l’any 2020 i primer semestre del 2021, en el que es va parlar sobre els Premis ARC, l’Anuari de la Música 2021 i les jornades de Programacions segures en temps de pandèmia. Aquestes jornades, celebrades a Casa Seat el passat mes de maig, han tingut una especial importància en la rellevància d’ARC en el sector i en la influència que ha tingut tant socialment com políticament. En Domi Garcia va destacar el gran ressò i posicionament en els mitjans de comunicació que ha tingut ARC durant aquest últim any. També, destacar la presentació i lectura dels comptes anuals i balanç de situació per part del tresorer Antonio Peral que van ser aprovats per àmplia majoria.

A la segona part de l’Assemblea hi va haver la presentació i exposició de l’única candidatura que es va presentar, ja que l’actual presidència i junta directiva no es va presentar a la reelecció. Amb Raquel Bassas com a candidata a la presidència, l’associat Albert Mas va presentar les seves propostes i projectes de futur per l’Associació. La nova junta directiva va destacar la voluntat d’incrementar la facturació mitjana dels socis, incrementar la quota de mercat i duplicar el nombre d’associats actuals. Un dels punts destacats de la presentació va ser la voluntat de traslladar la seu de l’associació a Girona. Després, es va constituir la mesa electoral composta per: Joan Roselló (expresident d’ARC), Rosa Galbany i Jordi Freixes, els quals van ser els responsables de què les votacions esdevinguessin sense cap incidència. El resultat de la votació va ser de 28 vots a favor, 26 vots en contra i 2 abstencions.

La nova junta està formada per Raquel Bassas com a presidenta, Martín Pérez com a vicepresident dels promotors, Iban Orobitg com a vicepresident dels representants, Litus Tenesa com a vicepresident dels mànagers, Kiku Vallina com a tresorer, Berta Ferrer com a secretària, Jordi Puig com a vocal, Sergi Matas com a vocal, Xevi Victori com a vocal i Albert Mas com a vocal i futur gerent de l’entitat.