Creació de dues noves Comissions de Treball ARC

Des de l’Associació ARC impulsem la creació de dos nous espais de participació.

Amb la creació de la Comissió de Treball Conjunta entre Representants i Mànagers es persegueix establir un diàleg sostingut en el temps que pugui dissenyar i consensuar les estratègies globals i/o específiques per prevenir i donar respostes concretes a les diferents qüestions que sorgeixen entre clients, mànagers i representants.

D’altra banda, la Comissió de Relacions amb els Mitjans treballarà en la defensa i la presència del sector als mitjans, definint posicionaments i plantejar estratègies de dinamització a la premsa i les xarxes socials.

Vull afegir-me a les Comissions