El conseller Vila presenta el Pla Integral de la Música al MMVV

foto-presentacio-pla-integral-mmvv16El Pla, que ha comptant amb la participació d’ARC des dels inicis, neix amb l’objectiu d’esdevenir el marc permanent d’interlocució entre el Departament de Cultura i la resta d’administracions competents en matèria cultural amb el conjunt dels sector de la música de Catalunya, per tal de decidir conjuntament les polítiques més adequades encaminades a assolir allò que des del màxim consens s’han definit com a objectius estratègics del sector.

El Departament de Cultura agrupa aquest objectius en els següent punts:
–       Articular i vertebrar el sector de la música atenent la seva diversitat estilística, jurídica, econòmica, social i territorial
–       Potenciar la formació musical al conjunt de la ciutadania amb l’objectiu d’arribar als indicadors dels països europeus més avançat en aquest àmbit i garantir l’excel·lència dels nous professionals
–       Desenvolupar i crear nous públics per a la música
–       Optimitzar l’impacte dels ajuts del Departament de Cultura a la creació, producció i difusió de la música a partir de la seva revisió, adaptació i connexió a les necessitats reals del sector, dotant-los de l’aportació necessària
–       Potenciar i optimitzar els dos mercats estratègics existents a Catalunya relacionats amb el sector de la música: El Mercat de Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània de Manresa
–       Crear el marc i les eines necessàries per afavorir la internacionalització de la música produïda a Catalunya, unificant estratègies i alineant les polítiques públiques amb el sector privat

En el document es defineixen també 17 objectius operatius i 96 accions concretes a realitzar a curt termini per tal d’assolir els objectius estratègics definits.

Des de Cultura remarquen l’impuls a l’Acadèmia Catalana de la Música com a organisme representatiu del conjunt del sector i la creació d’uns grans premis de la música per donar més visibilitat a l’actual moment creatiu que viu el sector.

Destaquen també la creació d’una comissió permanent formada per les conselleries de Cultura i Ensenyament per treballar més coordinadament amb polítiques i projectes concrets que impliquin ambdues conselleries.

El pas següent serà la creació de la Taula d’Impuls i Seguiment del Pla, prevista pel mes de novembre, que vetllarà per la seva aplicació, en farà el seguiment i serà l’organisme que actualitzarà permanentment les accions definides en el pla.