El sector de la música a Catalunya viu una situació límit, que portarà a la desaparició d’una gran part del sector

Davant d’aquesta urgència i la manca d’ajuts efectius, l’Acadèmia Catalana de la Música ha presentat un Pla de Rescat in extremis a vàries conselleries del Govern. Un paquet de mesures que s’han donat a conèixer avui en roda de premsa juntament amb les xifres del sector des de l’inici de la pandèmia. 

Tot i la declaració de la cultura com a bé essencial per part del Govern, el sector musical, i en especial el d’iniciativa privada, se sent menystingut, es troba sense ajuts efectius per rescatar-lo i en una situació límit que posa en perill la seva continuïtat. 

A la roda de premsa celebrada avui el president (Gerard Quintana), els vicepresidents (Guillem Arnedo i Lluís Torrents) i d’altres representants de l’Acadèmia, han exposat l’estat actual de la problemàtica del sector i han donat a conèixer el Pla de Rescat que l’Acadèmia ha presentat a diferents conselleries del Govern (al President, a Cultura i a Economia, Treball i Empresa) amb xifres i dades sobre la devastadora situació que viu el sector actualment. 

Aquestes són les principals xifres (que trobareu més ampliades al Pla de Rescat):

– Hi ha hagut una reducció del 75% de l’activitat respecte a l’estiu anterior. Un 90% dels músics tenen entre 0 i 10 concerts contractats o aparaulats pel darrer trimestre 2020 i un 70% dels músics no tenen cap concert contractat o aparaulat pel 2021.

– Tan sols el 15% dels músics han pogut accedir a l’atur extraordinari per artistes i només el 18% dels músics s’han pogut acollir a la prestació per cessament d’activitat d’autònoms.

– Entre el 10 de març i l’1 de setembre de 2020, el sector discogràfic català ha perdut aproximadament un 65% dels ingressos. Les edicions de discos físics i els llançaments recents han deixat d’ingressar un 85%, mentre la distribució digital ha caigut al voltant d’un 25%.

– El 95% de l’activitat a les sales de concerts ha estat cancel·lada, amb una afectació de 1.623 treballadors afectats, 1.500.000€ d’estimació d’ingressos setmanals perduts, 150 concerts cancel·lats per setmana, amb un total de 40.500.000€ d’ingressos perduts, més de 4.000 concerts cancel·lats i uns 10.000.000€ de pèrdues directes provocades pels costos de manteniment de les sales en situació de tancament. A banda, cal tenir també present el sector de l’oci nocturn a Catalunya, que inclou també altres locals d’ambientació musical i que està format per 3.600 empreses que generen 37.000 llocs de treball i representen un 1,8% del PIB. 

– Des de l’inici de la pandèmia els treballadors afectats per acomiadaments o ERTO’s a empreses, grups de música, managements, promotores, representants i empreses de serveis i autònoms ha afectat a 40.280 persones, que significa un 76% dels professionals i una pèrdua real de facturació de 110.000.000€.

– Entre l’1 de març i el 30 de setembre s’han suspès fins a 10.037 esdeveniments, que haurien acollit fins a 8.500.000 espectadors.

– Pel que fa a la situació referent a les escoles de música de titularitat privada, estimen en 725.000€ els ingressos no percebuts pel període de març a juny del 2020, unes pèrdues derivades de despeses estructurals de 280.000€ i una afectació directa de 300 professors, 4.800 alumnes i 20 escoles de titularitat privada.

Aquestes xifres donen a intuir un futur devastador pel futur immediat del sector si no s’implementen mesures i ajuts urgents i efectius. Davant d’aquestes xifres l’Acadèmia Catalana de la Música ha presentat un paquet de mesures urgents per rescatar el sector en un moment límit per a la seva supervivència.

Entre les preocupacions principals per part del sector hi trobem:

– Els ajuts poc efectius pels músics (que en la majoria de casos no han pogut accedir als ajuts o aquests han sigut insuficients).

– Els ajuts poc concrets i efectius per tota la cadena de valor del sector musical, i especialment preocupant la manca de compromís per part de les administracions per estructurar el sector i solucionar la problemàtica de la contractació dels músics i professionals i treballadors de la cultura. El fet de no tenir el sector estructurat està provocant que molts d’aquests professionals estiguin encaminant la seva trajectòria professional cap a altres sectors. 

– Unes restriccions d’aforament que consideren desproporcionades en comparació amb la resta de sectors econòmics i que agreugen encara més l’actual situació del sector de la música a Catalunya. Tot i que amb les noves mesures està permès obrir amb unes restriccions concretes, no és econòmicament rentable i, a més, el principal problema és que no es pot exercir l’objecte principal de l’activitat. 
 
– Es considera que el sector de la música és un sector especialment damnificat per la seva pròpia activitat i, per tant, reclama uns ajuts proporcionats, concrets, i específics per poder rescatar-lo. 

– El poc compromís per part de la major part de l’administració pública a l’hora de prioritzar o tirar endavant les programacions previstes pel 2020.
 
– L’estructuració d’un marc legal per l’activitat digital, que ara mateix està poc o gens retribuïda i és una realitat que el sector ha de regular. 
 
– La necessitat de construir i posar en marxa un marc normatiu que acompanyi la decleració de la Cultura com a bé essencial.

– I una especial preocupació fixada en el sector privat on la desaparició de les sales i els esdeveniments musicals com concerts o festivals, que poden ser un fet gairebé irreversible que deixarà el territori sense uns espais imprescindibles pel naixement i l’evolució de la carrera dels artistes.

I davant d’aquestes preocupacions l’Acadèmia ha presentat un Pla de Rescat (que us podeu descarregar a continuació) que inclou:
 – Mesures destinades a apropar-se a un cost de tancament zero de l’activitat
– Ampliació de la prestació extraordinària d’atur per artistes fins al juny del 2021
– Ampliació de la prestació per cessament d’activitat per autònoms fins al juny del 2021
– Ajudes econòmiques directes a empreses i autònoms del sector
– Prohibir desnonaments per impagament dels lloguers
– Desplegament normatiu de la declaració de la Cultura com a bé essencial
– Garantir la interlocució amb el sector.
– Increment del pressupost de cultura consolidat de la Generalitat de Catalunya i del Govern central del 2021 al 2% (actualment és del 0,7%)
– Mesures de promoció i foment de la música en directe
– Mesures de promoció i foment de la música enregistrada
– IVA reduït al 4%
– Solucionar la problemàtica en la contractació, cotització i protecció dels músics
– Ampliació de les línies de finançament dels crèdits ICO
– Transposició de la Directiva de la UE 2019/790 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa
– Planificació i execució de mesures concretes per millorar la monetització de l’accés digital a la música enregistrada.
– Creació d’un cens d’artistes, un cens de treballadors de la cultura i un cens d’empreses del sector cultural.
– Desenvolupament normatiu de l’Estatut de l’Artista.
– Llei de Mecenatge.
– Reducció del tipus impositiu i/o exempcions en la quota de l’IRPF 2021 i 2022
– Revisió dels tractats de doble imposició i dels impostos de retenció
– Impulsar línies d’ajudes o crèdit pels ajuntaments

Decarrega’t aquí el Pla de Rescat de l’Acadèmia Catalana de la Música