Els socis de la SGAE rebutgen els comptes i la gestió de 2017

Els socis de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) no han aprovat la gestió ni els comptes corresponents a l’exercici econòmic de l’any 2017, a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat que s’ha celebrat a Madrid.

A més a més, els socis de la SGAE no han aprovat la modificació d’Estatuts proposada per la Junta Directiva de l’entitat. La reforma estava motivada pels canvis introduïts a la Llei de propietat intel·lectual, derivats del Reial Decret-Llei 2/2018, de 13 d’abril, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017.

Més informació aquí.