Presentació de l’estudi d’afectació econòmica

Després d’un 2020 absolutament dramàtic, aquest 2021 serà més positiu perquè el 93,3% dels Ajuntaments catalans amb més de 500 habitants han confirmat que realitzaran la seva festa major, reduint però la contractació de grups, que seran “més petits i de caràcter local”. Aquestes dades surten de l’informe “La repercussió econòmica de la cancel·lació de les Festes Majors en el col·lectiu ARC” firmat pels economistes Ferran Blanch i Oriol Cesena.

Després de quatre enquestes elaborades per l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya en un any que ja preveien la magnitud de la tragèdia, ARC ha encarregat aquest informe als economistes d’ESADE per una banda, entendre la repercussió de la situació de pandèmia entre tots els seus associats, que representen una àmplia majoria del sector. De l’altra, la repercussió que han tingut les contractacions per part de les administracions locals. I, en paral·lel, treballar per fer veure a la societat que les activitats musicals, com ja s’està fent en altres àmbits de la cultura, poden seguir fent-se en un context segur seguint unes pautes recomanades.

Tot i les dades positives per la predisposició dels Ajuntaments a celebrar les festes majors i programacions musicals, el cert és que només el 38,6% del pressupost de la festa major es destinarà a la contractació de grups de música. El sector, per tant, seguirà patint econòmicament perquè segons les enquestes, el 50,8% dels Ajuntaments afirmen que la seva inversió econòmica en contractació de grups de música serà menor que el 2019 i que el 47,9% dels Ajuntaments contractarà menys grups i artistes que el 2019. Això significa que encara que el pressupost previst per a la celebració de les festes majors i programacions musicals de Catalunya del 2021 sigui de 41,3M€, el pressupost dedicat a la contractació de grups musicals serà només d’uns 16M€. Un fet greu, si es té en compte que els Ajuntaments asseguren que la programació musical és dels actes més importants de la festa major, que més públic atrau d’altres municipis i que més impacte econòmic genera. Aquest 2021 la contractació mitjana de grups de música a una festa major serà tan sols de 5,28 i la dada més alarmant és que la despesa mitjana per habitant en contractació de grups de música serà només del 2,07€.

L’economista Oriol Cesena ha iniciat la presentació de l’informe posant de manifest que es van anul·lar la meitat de les festes majors a Catalunya, una circumstància que va generar un “primer impacte negatiu en la contractació musical“. Aquest aspecte que es va agreujar perquè els municipis que sí que la van fer, va acabar celebrant-la de manera “descafeïnada” perquè van haver-la de “transformar” per garantir la seguretat.

Cesena també ha indicat que les perspectives per aquest any indiquen que es contractaran grups “més locals”, apostant cultura “de proximitat” i bandes que comencen. En aquesta línia, el professor d’ESADE Ferran Blanch ha destacat que l’objectiu hauria de ser crear una programació musical que respongui a les “expectatives” dels ciutadans i que vagi en “consonància”, “equilibrant” grups locals i professionals. “No posar una fitxa per treure’n una altra”, ha precisat Blanch.

Després de les entrevistes amb els ajuntaments, tant Ferran Blanch com Oriol Cesena han destacat que els municipis veuen la música com “la part essencial de la festa major”, però en aquests moments la majoria d’ajuntaments estan “més preocupats pel format i la seguretat”. “Les inversions en infraestructures i seguretat hauran de pujar i, en comptes d’incrementar el pressupost, trauran la partida de la contractació de grups, una altra inconsistència”. L’estudi també posa de manifest que els municipis grans i amb “més recursos” hi inverteixen proporcionalment “molt menys”.

Amb aquestes dades queda palès que tot i les dades a la baixa, els Ajuntaments són el principal promotor de música del país.

 

La tècnica d’investigació utilitzada en l’informe “La repercussió econòmica de la cancel·lació de les Festes Majors en el col·lectiu ARC” pels economistes Ferran Blanch i Òscar Cesena ha estat  una  enquesta a  través d’un qüestionari  realitzat  als  Ajuntaments  catalans  durant  els mesos d’abril a maig de 2021. Són dades obtingudes del 20% dels Ajuntaments de Catalunya, mostra suficientment representativa i molt per sobre del que s’utilitza en la majoria d’enquestes. Més en concret, la població objecte de l’enquesta han estat les persones responsables de la organització i la coordinació de les festes majors de les seves respectives poblacions. A causa de la diferència en les estructures organitzatives i de funcionament dels ajuntaments, les persones que han respost les enquestes representaven diferents funcions tècniques i/o polítiques en els seus respectius municipis: regidores de cultura i festes, responsables de les àrees de cultura dels ajuntaments, així com persones representants de comissions de festes, programadors musicals…

Ja en relació amb la mostra objecte d’estudi, aquesta ha estat l’univers de municipis catalans de més de 500 habitants. En total, la mostra realitzada és de 125 municipis sobre un total de 611 poblacions catalanes, representatives de l’estructura i el dimensionament dels municipis catalans. De la mateixa manera, i per tal d’obtenir dades representatives de tota la geografia catalana, la mostra enquestada ha tingut en compte  la  realitat  demogràfica  dels  diferents  municipis  catalans, que s’ha complementat amb entrevistes a la pràctica totalitat de les capitals comarcals.