Estudi d’impacte econòmic MMVV 2019

L’Associació ARC va participar en la Comissió de Seguiment del Mercat de Música Viva de Vic, que va tenir lloc el passat dimecres 19 de febrer. En aquesta es van presentar els resultats de l’edició del 2019, marcades per la màxima participació en un MMVV de novetats musicals percebut cada vegada més com un espai de relació i negoci, així com el manteniment d’alts nivells de satisfacció i qualitat.

A l’edició de l’any 2019, el MMVV va registrar un total de 459 entitats, l’assistència més alta des de la seva creació. D’aquestes, el 66% han estat catalanes, 20% estatals i 14% estrangeres.

El principal motiu de l’assistència d’aquestes entitats continua essent el fet de poder contactar i relacionar-se amb altres professionals del sector (el 66,2% ho consideren molt o bastant important). En segon terme, trobem motius relacionats amb la creació de negoci, un fet diferencial respecte a altres edicions. El MMVV també atreu per ser un punt de trobada per vendre (38,4%) i comprar música (22,8%), així com per conèixer novetats musicals (37,9%), promocionar artistes (33,8%) i ser un punt de trobada de la indústria musical catalana (32,9%).

En referència a la programació, el 27% de les propostes que es porten al MMVV són novetat, convertint-se en el 38% en el cas de les entitats estatals i el 18% per a les estrangeres. Així doncs, el Mercat s’ha consolidat com un espai de presentació de novetats no només per la música catalana, sinó també per a l’estatal i l’estrangera.

Segons les dades de la mostra estudiada per la Universitat Oberta de Catalunya, aquest 2019, la contractació generada durant els dies del Mercat ha estat de 2.166.460 euros, amb un protagonisme destacat de la contractació catalana, especialment d’entitats privades.

El capital social és un dels grans valors del MMVV, amb un 8% d’internacionalització dels nous contactes, arribant al 12% en el cas de les entitats privades. De fet, la creació i manteniment de xarxes és un dels aspectes més valorats del Mercat i un dels seus trets distintius.

Referint-nos a satisfacció dels participants, un 49,7% de les entitats el situen com el principal mercat d’entre les fires i/o mercats en els quals hi participen (37,6% l’any 2018), el 65,3% afirmen que han complert les expectatives que s’havien creat abans d’assistir-hi (58,4% l’any 2018) i un 17,8% manifesten haver-les superat. Quasi la totalitat de les entitats consultades afirmen que hi tornaran a assistir i 9 de cada 10 el recomanarien a altres professionals del sector.

Estudi d’impacte econòmic del MMVV 2018-2019