Fires i Mercats

Amb l’objectiu de establir mecanismes de comunicació i de col·laboració amb els diferents agents del sector musical, ARC participa i col·labora amb diferents fires i mercats professionals de l’àmbit nacional i internacional.

D’aquesta manera, ARC i els seus associats participan en els processos de intercanvi d’experiencies, reflexió i formació que contribuixen en el proces de professionalització constant del sector.

Al mateix temps, aquestes fires i mercats constituixen un punt de difusió d’ARC i els seus associats.

OBJECTIUS GENERALS

 • Estimular la contractació dels artistes de les empreses d’ARC.
 • Impulsar projectes de cooperació nacional i internacional que permetin el coneixement i la difusió de les propostes dels nostres associats.
 • Donar visibilitat a l’associació, oferint els seus serveis i projectes a les empreses del sector, i afavorint la captació de nous associats.
 • Facilitar l’establiment de mecanismes de comunicació i de col·laboració amb el sector musical, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, i especialment amb la Comunitat Europea.
 • Formar part de les activitats i la reflexió sobre els aspectes més urgents del sector de la música que es presenten i es debaten en el marc de les fires.
 • Conformar nous esquemes de treball amb entitats presents a les Fires.
 • Afavorir l’actualització i la formació dels professionals de la industria musical.
 • Presentar informes i propostes, susceptibles de ser transmesos a les institucions competents, sobre aquells aspectes que puguin contribuir a la millora del sector musical.

ACCIONS D’ARC DURANT LES FIRES:

 • Reunions diàries amb entitats del sector a l’estand per intercanviar informació, aclarir dubtes i valorar resultats.
 • Emplenar les fitxes de contacte per crear una base de dades al més àmplia i detallada possible. Aquesta fitxa ha de contenir la major quantitat possible d’informació que puguem aconseguir sobre el visitant, des del nom i l’empresa, fins al producte que li interessa o els competidors amb els quals treballa.
 • Distribuir l’Anuari de la Música en paper i el tríptic dels associats.
 • Informar del producte dels associats.
 • Fer reunió de la junta directiva.
 • Assistir a les jornades d’interès professional i distribuir la informació resum d’aquestes a tots els associats.

FIRES AMB LES QUE COL·LABOREM:

            

                                                                                                          

 

FIRES I MERCATS 2021