Informacions COVID-19

Reunió amb el President de la Generalitat i la Consellera de Cultura de tot el sector cultural

El sector de la música, representat en aquest cas pel President i la Secretària de l’Acadèmia de la Música (Gerard Quintana i Eva Faustino, respectivament), va formar part de la reunió amb el President de la Generalitat, Quim Torra, i amb la Consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que va servir com a un primer pas de cara a combatre l’afectació econòmica deguda al COVID-19 i en el que es van presentar 7 paquets de mesures per pal·liar les conseqüències que estan afectant al conjunt del sector.

Algunes de les mesures són:

Per a les subvencions ja concedides es proposa:

 • No revocar-les per la no consecució de la finalitat de l’activitat.
 • No exigir un percentatge mínim de despesa justificada.
 • Ampliació dels terminis per a la realització de l’activitat i/o justificació.

Per a les aportacions reintegrables, se sol·licita:

 • Permetre la reformulació de les bases reguladores.
 • Flexibilitzar els terminis i les condicions de retorn.
 • Incrementar el percentatge de bestreta en un 10%.

Per a activitats cancel·lades que no es puguin reprogramar:

 • Garantir l’aportació del Departament de Cultura, per evitar perjudicis en les companyies i les afectacions a treballadors i treballadores.

Més informació aquí.

 

La Plataforma Estatal per la Música (PLAM) presenta mesures d’urgència davant el COVID-19

 La PLAM, en permanent contacte amb totes les entitats i agrupacions del sector de la música per compartir informació i propostes, ha presentat dos paquets de mesures dedicades a frenar l’impacte immediat del COVID-19 amb especial èmfasi als músics i per resoldre la problemàtica de contractacions de músics en relació amb l’Estatut de l’Artista.

Dins les mesures per pal·liar l’impacte del COVID-19 trobem:

 • Prestacions extraordinàries per disminució d’activitat.
 • Desgravacions per a la declaració de la renda del 2020.
 • Baixada de l’IVA al tipus superreduït (de forma temporal).
 • Aportacions reintegrables, amb possibilitat de subvenció final en cas de no aconseguir els ingressos estimats.

Per altra banda, dins les mesures per resoldre la problemàtica de contractacions de músics s’ha presentat modificacions en matèria de:

 • Legislació laboral per precisar i clarificar els conceptes d’artista, empresari/organitzador d’espectacles musicals.
 • Fiscal tenint en compte que molts professionals realitzen pluriactivitat.
 • Seguretat Socialde treballadors per protegir els professionals amb contractes de poca duració i facilitar la contractació).
 • Seguretat Social d’autònoms per fer viable les responsabilitats que es deriven dels treballs autònoms.

Més informació aquí.

 

ES_MÚSICA (Federación de la Música de España) proposa mesures per protegir al sector

La Federación de la Música de España suggereix una bateria de mesures per pal·liar l’efecte que està tenint la crisi de l’Covid-19 a les empreses i llocs de treball de la indústria de la música del nostre país. La proposta de la Federació de la Música d’Espanya incorpora unes mesures urgents de caràcter econòmic, fiscal i laboral i altres per activar la indústria un cop s’hagi superat la pandèmia originada pel Covid-19.

D’entre aquestes mesures, s’hi inclouen:

 • Garantir la liquiditat de les empreses.
 • Ajornament del pagament dels impostos següents: IVA, IRPF i IRNR.
 • Pagament immediat de l’IVA pendent de devolució d’Hisenda.
 • Reducció de l’IVA al 4% per les entrades de tots els esdeveniments musicals, i al 10% de tots els serveis relacionats amb la música en viu.
 • Reducció de l’impost de societats mentre duri la recuperació (almenys dos exercicis).
 • Aplicar una declaració oficial de força major per facilitar la prorrogació de concerts.
 • Pels autònoms, suspensió de les cotitzacions socials i prestacions per cessament d’activitat.
 • Simplificació i agilització dels procediments dels ERTOs.
 • Moratòria en les obligacions tributàries, de sis mesos mínim.

Més informació aquí.