Inscripció prèvia als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat.

Termini: 21 de juny a les 9:00 h fins al 30 de juny a les 15:00 h.

Finalitats i requisits objectius dels ajuts extraordinaris directes

Es tracta d’un ajut extraordinari de concessió directa en aplicació de l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions amb caràcter finalista finançat pel Govern d’Espanya, l’import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat el suport a la solvència i la reducció de l’endeutament del sector privat de treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

Consulta el llistat de classificació nacional CNAE

Bases inscripció subvenció

Sol·licita la inscripció