BCN Music Export

BCN Music Export és la branca creada per l’Associació ARC per l’assessorament a les empreses de management en la internacionalització d’artistes.

Es tracta, doncs, del projecte d’internacionalització d’ARC. Un instrument real dedicat, en exclusiva, al foment de l’exportació de la música de Catalunya.

MISSIÓ

Oferir l’oportunitat a les empreses de la indústria musical catalana d’exportar els artistes amb més projecció internacional. Es tracta de donar les eines necessàries per al desenvolupament d’una carrera estable a l’estranger a través d’una planificació estratègica mitjançant l’estudi de mercat, professionals i públic del país o països on l’artista tingui més possibilitats d’establir- s’hi; així com acompanyar a empreses i artistes durant el procés d’implementació de les seves carreres internacionals.

VISIÓ

Ser un aparador de la música feta a Catalunya en l’entorn internacional, posicionant la música dins dels valors que conformen la imatge de la marca Barcelona.

Convertir-se en l’oficina d’exportació d’artistes de referència a Catalunya, treballant en conjunt amb les institucions públiques per cobrir les necessitats dels diferents agents de la indústria musical catalana en el desenvolupament d’una activitat empresarial internacional.

OBJECTIUS

  • Treballar com una oficina d’exportació de música de Catalunya produïda en el mateix territori, independentment de l’origen, estils i llengües, amb la intenció de revitalitzar l’activitat de les empreses del sector.
  • Maximitzar la repercussió de la feina que es du a terme per les institucions i treballar en conjunt segons les necessitats del sector i de cada empresa.
  • Col·laborar amb les altres institucions que representin la marca Catalunya i Espanya en l’àmbit internacional com l’ICEC amb Creative Catalonia, l’Institut Ramón Llull i Sounds from Spain, pel desenvolupament d’accions d’internacionalització de major abast que consolidin el posicionament de la música feta a Catalunya als diferents mercats estrangers.
  • Reactivar el sector de la música promovent activitat comercial a l’estranger.