Mànagers: Relació amb l’artista i el sector

Formació dirigida al grup guanyador del concurs Pedrera 3.8, organitzat per el Centre Cívic Albareda i La Bàscula.  La sessió pretén, d’una banda, aclarir i acostar la figura del mànager, respondre a què és un mànager, quines són les tasques que desenvolupa, etc., i d’una altra, ajudar de manera molt pràctica i directa als artistes. Després d’una introducció teòrica, es va fer un exercí pràctic amb l’artista on es va treballar en el desenvolupament de un pla estratègic i d’acció per el grup.

Centre Cultural Albareda

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda/p/21840/pedrera-38

Data: 17 de març de 2018             Duració: 3h