La junta directiva

La Junta directiva regeix, administra i representa l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya per delegació de l’Assemblea General.

  • President: Jordi Gratacós
  • Tresorer: Antonio Peral– AP Productions