#LaCulturaDebeContinuar

LA CULTURA MÉS QUE MAI, ÉS UN ELEMENT IMPRESCINDIBLE PER A LA SOCIETAT

PEL CONSUM DE LA CULTURA RESPONSABLE I AMB SEGURETAT

PEL PRESENT I EL FUTUR DE LA INDÚSTRIA CULTURAL

La Unió d’Associacions Empresarials de la Indústria Cultural Espanyola, representa el teixit empresarial dels sectors de les arts escèniques, el cinema i la música. Una indústria que com totes les del país està patint les conseqüències d’aquesta desgraciada epidèmia que ha tocat viure. I que arrossega des de fa molts anys una crisi, de la qual ha anat aconseguint sobreviure a força de reinventar-se a si mateixa. Però com tot, la reinvenció té un límit, i ara mateix la continuïtat sense ajuda és poc menys que impossible. Però per difícil que sigui el context, la cultura d’un país és vital, tant com l’oxigen per seguir endavant.

Per tal motiu, la indústria cultural manifesta la seva més profunda preocupació per la situació actual en la qual el Govern no atén proporcionalment a la magnitud de la crisi que assola el sector i als continus reclams que per diverses vies i diferents representants d’aquest, se li han transmès.

El dictamen de la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Congrés dels Diputats exposa:

(…) Però la cultura és també creació literària, és la indústria cinematogràfica i el teatre, música, educació … És la conservació d’un ric patrimoni, tant material com immaterial. En definitiva, un ampli i molt variat conjunt d’activitats que, al contrari del que de vegades s’afirma, té un baix impacte en termes de despesa pública.”

(…) Amb vista al futur, cal apostar per la cultura com un sector estratègic en el model productiu i el model social. Reconèixer la cultura com un bé de primera necessitat implica tant garantir el seu accés a la major diversitat possible com reconèixer els drets laborals i la dignitat dels qui treballen en cultura.

Afegim a això el que estableix l’article 44.1 de la Constitució: “Els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la qual tots tenen dret”.

Llavors, almenys sobre el paper, no hi ha dubte. La cultura és un element vital per a un país. Un indicador essencial de la societat, del seu nivell social, del desenvolupament i qualitat del seu sistema. El nivell de la societat moderna actual correspon directament amb el de la seva indústria cultural.

El món de la cultura està demostrant la seva màxima solidaritat amb la ciutadania des del primer dia del confinament. Artistes, músics i intèrprets, tècnics, auxiliars, empresaris i empreses d’arts escèniques i musicals, han posat la seva obra i el seu treball a disposició de la ciutadania de forma altruista, cedint voluntària i gratuïtament el resultat del seu treball per al gaudi de la societat contribuint amb això a pal·liar els efectes d’aquesta situació creada per la COVID-19.

Però perquè la cultura segueixi endavant, i continuï sent aquest bastió imprescindible de la nostra societat, ens calen urgents mesures específiques, que ajudin i contribueixin a mantenir el teixit empresarial i que un cop superada la crisi sanitària, es pugui tornar a crear, fomentar i gaudir de la nostra cultura, com a identitat i valor indispensable del nostre país.

Entre les mesures proposades en el citat dictamen de la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Congrés dels Diputats, destaquen:

132. Apostar per la cultura com un sector estratègic en el model productiu i el model social. Reconèixer la cultura com un bé de primera necessitat implica tant garantir el seu accés a la major diversitat possible com reconèixer els drets laborals i la dignitat dels qui treballen en cultura…

135. Impulsar un Pacte d’Estat per la Cultura, que protegeixi i impulsi l’activitat cultural, contribueixi al desenvolupament de les indústries culturals i de la creativitat, permeti el sector augmentar el seu pes en el PIB, consolidi un model sostenible de creixement i doni suport als joves creadors.

Doncs d’això es tracta, de complir.

Des de la Unió d’Associacions Empresarials de la Indústria Cultural Espanyola, reivindiquem el valor de la cultura per a la societat. La seva importància per a la salut dels ciutadans i de país. Perquè la cultura és un fidel marcador del qual som i el que serem, dels nostres costums i comportament, dels valors de la societat en què vivim. L’impacte de la cultura va més enllà d’un teatre, un cinema o un concert, i posa de manifest el nivell sociocultural i econòmic d’un país.

Per tot això, necessitem ajuda, perquè #LACULTURADEBECONTINUAR

FIRMANTS:

UNIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE LA INDÚSTRIA CULTURAL ESPANYOLA, formada per:
Música en viu:
ACCES (Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas privadas de música en directo)
AEOS (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas)
APM (Asociación de Promotores Musicales de España)
ARC (Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya)
A.R.T.E. (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo)
MIE (Musika Industriaren Elkartea)
FESTCLASICA (Asociación Española de Festivales de Música Clásica)
Arts escèniques:
AECC (Asociación de Empresas de Circo de Creación)
FAETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza)
OPERA XXI (Asociación de Teatros, Festivales Temporadas Líricas)
UPAAC (Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses)
Cine:
ADICINE (Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos)
FECE (Federación de Empresarios de Cine de España)
FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos)
PROA (Productors Audiovisuals Federats)

ADHESIONS:
AGETEC (Asociación de Gestores y Técnicos de Cultura de la Comunidad de Madrid)
CCCAVE (Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales de España)

SUPORT:
La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública
Academia de las Artes Escénicas de España
Acadèmia Catalana de la Música
ACIELOABIERTO – Red de Festivales de Danza Contemporánea en espacios no convencionales
AAPEE – Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España
AAT – Autoras y Autores de Teatros
ADGAE – Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de Artes Escénicas
AEDA – Asociación de Profesionales de la Narración Oral de España
AFF – Asociación de Festivales Flamencos
ASACC- Associació de Sales de Concerts de Catalunya
ASSITEJ España – Artes Escénicas para la Infancia y Juventud
Federación de la Música de España (ES_Música)
FESMA – Federación Española de Sociedades Mágicas
FMA – Asociación de Festivales de Música Unión de Músicos Profesionales
UNIMA- Unión Internacional de la Marioneta