L’ICEC presenta el seu pla d’acció pel 2020

El passat dimecres 19 de febrer, l’Associació ARC va ser present a la reunió Impulsa ICEC, on es va fer públic el pla d’acció de l’Institut Català d’Empreses Culturals per aquest 2020. L’ICEC reforçarà el suport a les empreses amb 9 noves línies gràcies a un augment del 8,5% en el pressupost de l’ICEC, que passa a ser de 63,6 milions d’euros.

El pla d’acció de l’ICEC es regirà per 6 eixos de treball basant-se en la premisa que la cultura no pot restar aliena als debats que es produeixen en la societat. Aquests eixos són els següents:

  • Gènere: criteris de ponderació positiva de gènere en totes aquelles línies de subvenció que ho permetin.
  • Sostenibilitat: mesures de valoració de la sostenibilitat dels projectes que es subvencionin.
  • Desenvolupament de públics: definint i estandaritzant criteris de creació i fidelització de públics a aplicar a les línies d’ajut.
  • Emprenedoria: nou programa de formació, acompanyament, mentoratge i una línia de subvenció de 350.000 euros.
  • Talent emergent: fent extensius els criteris de valoració de talent emergent a totes les línies de subvenció.
  • Llengua catalana: incrementant el suport a projectes creats en català o que utilitzin la llengua catalana, com una manera de superar la limitació física del mercat.

En referència a la música, l’ICEC destinarà 5,6 milions d’euros a impulsar el sector musical. A les set línies de subvenció de què ja disposava el sector, se n’afegirà una vuitena: un programa de suport per a la creació i difusió de noves carreres discogràfiques. L’ampliació del suport al sector discogràfic també es concreta amb un augment de més del 30% en la línia de subvenció, que passa a ser de 420.000 euros.

Al llarg del 2020, l’ICEC també vol posar al dia la línia de foment de la música en viu, de la qual ja s’ha obert una primera convocatòria en data 28 de gener de 2020, dotada amb 800.000 euros, a any vençut. Per afavorir els agents d’aquest secotr, enguany es publicarà una segona convocatòria que subvencionarà l’activitat desenvolupada en el mateix any.

Una altra de les funcions de l’ICEC és augmentar la competitivitat de les empreses culturals catalanes en els mercats nacionals i internacionals i ho fa a través de Catalan Arts, que enguany fa 15 anys. Aquest 2020, s’impulsarà les plataformes de mercat i esdeveniments estratègics a Catalunya, s’oferiran línies de subvenció a projectes d’internacionalització de les empreses culturals i s’organitzaran estands culturals catalans a les principals fires i esdeveniments mundials.

Finalment, l’ICEC té com a prioritat dissenyar estratègies integrals d’oferta i demanda per integrar les arts i la cultura en la vida diària de les persones. En aquesta línia, s’acompanyarà a aquells projectes que fomentin els hàbits culturals i que enriqueixin la comunicació entre els agents culturals i els seus públics. Pel que fa a la formació, aquest 2020 es reforçarà el Servei de Desenvolupament Empresarial, de manera que s’adeqüi millor a les necessitats del secotr i a les noves demandes sorgides d’un entorn canviant.

Dossier Acció ICEC 2020