Obertura de convocatòries de subvenció

Subvenció per a les despeses de funcionament (ICEC)

Ajuda destinada a donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses, autònoms i entitats privades sense ànim de lucre durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Es requereix que els beneficiaris no hagin tramitat un ERO des del moment d’entrada de l’estat d’alarma i continuïn amb la seva activitat a 31 de desembre de 2020.

Aquesta subvenció cobreix les següents despeses:
 • Despeses de personal.
 • Quotes de cotització a la Seguretat Social.
 • Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat.
 • Despeses relacionades amb l’adaptació d’espais pels requeriments sanitaris.
 • Tributs no susceptibles de recuperació o compensació.
La quantia de la subvenció és, segons la despesa declarada:
 • De 600 fins a 5.000€: import declarat.
 • Més de 5.000€: 70% (fins a un màxim de 30.000€).
El període de sol·licitud romandrà obert entre el dimecres 3 i el dilluns 29 de juny de 2020. I és INCOMPATIBLE amb la subvenció de l’OSIC a continuació.
 
 
 
 

Subvenció per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals (OSIC)

Ajuda per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma. Es destina a:
 • Empreses i autònoms que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen un dels requisits següents:
  • Tenir aprovada o programada una actuació professional al SPEEM.
  • Estar contractades o tenir el compromís de l’entitat organitzadora per realitzar espectacles o concerts de caràcter professional en festivals, circuits o xarxes de difusió.
 • Entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals o esdeveniments amb entrada de pagament.
A més, s’ha d’acreditar els espectacles o activitats per als quals havia estat contractada i que s’hagin cancel·lat o ajornat més enllà del 31 de desembre de 2020. Aquesta condició, inclou tots els espectacles cancel·lats o ajornats del Programa.cat o d’equipaments públics (SPEEM).

Per aquest ajut, es considera despesa subvencionable l’import que es preveia ingressar (subvencionat per la Generalitat i la Diputació)per l’activitat cancel·lada i la quantia de la subvenció serà d’entre 2.400€ i 25.000€, depenent dels diferents supòsits inclosos a les bases.

Podeu consultar les bases específiques aquí

El període de sol·licitud romandrà obert entre el dilluns 25 de maig al divendres 30 d’octubre de 2020.
 
 
 
 

Subvenció per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals

Ajuda per donar suport a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial, destinada a empreses discogràfiques privades.

Es requereix que les composicions:
 • siguin de música d’autoria catalana.
 • siguin comercialitzades entre el 16 de novembre de 2019 i el 15 de novembre de 2020.
 • disposin de número de dipòsit legal.
 • siguin edicions comercials. 
La quantia de l’ajut serà d’un màxim del 75% del cost del projecte.

El període de sol·licitud romandrà obert entre el dimecres 27 de maig al dimecres 10 de juny de 2020.