Pla de rescat del sector cultural

La Generalitat va presentar un Pla de rescat del sector cultural enfocat a fer front a la crisis provocada per l’aturada generalitzada de l’activitat que tant està afectant a un sector com el de la cultura. Per aquest motiu, us deixem a continuació algunes de les mesures més rellevants per a la supervivència de les empreses dedicades al sector de la música en viu.

Mesures de rescat del sector cultural

Per tal d’impedir, en la mesura del possible, danys irreparables al teixit laboral, empresarial i creatiu del món de la cultura, i establir les bases i els mecanismes per una recuperació ràpida i positiva, es presenten les següents mesures:

Noves línies de subvenció específiques: la dotació de les quals prové dels increments pressupostaris ja previstos per al 2020. S’estan elaborant les bases per les noves subvencions a continuació que es podran sol·licitar un cop finalitzi l’estat d’alarma:

  • Ajuts per compensar danys i perjudicis. Compensen les despeses estructurals que han tingut les entitats malgrat el cessament d’activitats. OSIC – 3 milions d’euros
  • Ajuts per compensar la reducció d’ingressos causada per la cancel·lació d’espectacles culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19 (compensa de caixets, taquillatges i contractacions anul·lades). OSIC – 2 milions d’euros
  • Línia de compensació a l’impacte de la COVID-19. ICEC – 8 milions d’euros

Préstecs per garantir la liquiditat de les empreses culturals: línia de crèdit ICF Cultura i Liquiditat, dotada amb 10 milions d’euros que ja es pot sol·licitar amb les següents condicions:

  • Les quantitats a sol·licitar són d’entre 20.000 i 300.000€.
  • Termini de retorn de 5 anys amb el primer any de carència (pel qual només es paguen interessos).
  • Creació de la subvenció Línia Interessos Covid amb 350.000€ a través de l’ICEC, per subvencionar el pagament dels interessos del primer any.

Adaptació de les línies de subvenció: mesures normatives per adaptar les subvencions a la nova situació de crisis.

  • Subvencions ja concedides amb anterioritat a l’estat d’alarma: no es revocaran per la no consecució de la finalitat de l’activitat, no s’exigirà un percentatge mínim de despesa i s’amplien els terminis per a la realització i justificació de l’activitat.
  • Retornables convocades amb anterioritat a l’estat d’alarma, però no resoltes: es permetrà la reformulació de les bases, es flexibilitzaran els terminis i condicions de retorn i s’incrementa el percentatge de bestreta un 10%. 
  • Convocatòries no publicades: s’han aprovat les bases i el termini queda condicionat a l’aixecament de l’estat d’alarma, és a dir, es publicaran tan bon punt la situació retorni a la normalitat.

 

Mesures d’acompanyament del sector cultural

A banda de les mesures de rescat, la Generalitat també ofereix un acompanyament basat en un contacte permanent amb els representants de tots els sectors culturals amb la finalitat de recollir les seves necessitats i propostes per poder dissenyar accions precises útils per a la protecció del teixit cultural. Aquestes mesures inclouen: