Política de Privacitat de Xarxes Socials

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pel que fa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades, GDPR i altres normatives complementàries vigents, l’informem que les seves dades seran tractades sota la responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, que informa als Usuaris que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal de donar a publicitat dels seus productes i serveis.

Dades identificatives del Responsable:

Denominació Social: ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA

Domicili social: C/ Casp 130, A- 6, 08013, Barcelona, (Barcelona)

CIF: G08824609

Telèfon de contacte: 933027024

Correu electrònic: arcatalunya@arcatalunya.cat

Lloc web: https://www.arcatalunya.cat

L’Usuari té un perfil a la mateixa Xarxa Social i voluntàriament ha decidit unir-se a la pàgina web oficial creada per l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, mostrant així interès per la informació que s’anuncia a la Xarxa.

En unir-se a la nostra pàgina web, vostè ens proporciona el seu consentiment gratuït, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament d’aquestes dades personals publicades al seu perfil. També indiquem que es preveu el perfil, amb la finalitat de conèixer els productes o serveis que més li puguin encaixar, així com la millor manera de comunicar-los, d’acord amb les seves preferències o hàbits mostrats, i que són oferts per l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA.  

L’Usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA té accés i tracta aquesta informació pública de l’Usuari, en particular el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la pròpia Xarxa Social i no s’incorporen a cap fitxer.

Menors

Està prohibit l’accés i la inscripció en aquesta xarxa social per a menors de catorze (14 anys). Si l’usuari té menys de catorze (14) anys d’edat, adverteix que l’assistència consentida del titular, tutor o representant legal serà necessària per a l’accés i ús d’aquest lloc web oficial de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, que quedaran expressament exempts de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per part dels menors, sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals.

Drets

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot posar-se en contacte amb l’Autoritat de Supervisió competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, així com podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals així com la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva sol·licitud a l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, C/ Casp 130, A- 6, 08013, Barcelona, Barcelona, o bé al correu electrònic administracio@arcatalunya.cat.

Utilització del perfil

L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA realitzarà les següents accions:

  1. Accés a la informació del perfil públic.
  2. Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquesta informació ja publicada a la pàgina de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA..
  3. Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  4. Actualitzacions de l’estat de la pàgina que s’han de publicar al perfil de l’Usuari.

L’Usuari sempre pot controlar les seves connexions, suprimir contingut que ja no els interessi i restringir amb qui comparteixi les seves connexions; per fer-ho, hauràs d’accedir a la configuració de privadesa.

Publicacions

L’Usuari, un cop adscrit a la pàgina oficial de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTATS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tot cas, ha de ser titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Queda expressament prohibida qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que vulnerin o siguin propensos a violar la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, vulnerin o vulnerin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA es reserva el dret d’eliminar immediatament els continguts, de forma unilateral i sense comunicació prèvia o autorització de l’usuari, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA no es fa responsable dels continguts publicats lliurement per un Usuari.

L’Usuari ha de tenir en compte que les seves publicacions seran conegudes per la resta d’Usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA però romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA es reserva el dret de celebrar concursos i promocions, en els quals l’Usuari es va adherir a la seva pàgina. Les bases de cadascuna d’elles, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social a aquest efecte, es publicaran sobre ella, sempre complint amb la LSSICE i qualsevol altra normativa que s’hi apliqui.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni gestiona, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA utilitzarà la Xarxa Social per anunciar els seus productes i serveis. En qualsevol cas, si decideixes tramitar les teves dades de contacte per dur a terme accions de prospecció comercial directa, sempre complirà amb els requisits legals del GDPR-LOPDGDD i de la LSSICE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTATS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Altra informació d’interès

L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment aquesta política que, segons els casos, es substituirà, complementarà i/o modificarà l’actual publicada. Per tant, l’usuari ha d’accedir-hi periòdicament, amb l’objectiu de mantenir-se actualitzat.

A continuació es mostra l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twitter: https://twitter.com/privacy

LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

Youtube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Google+: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/Darrera actualització: dilluns 21 de setembre de 2020