top of page
textura-arc-oprimitzada.jpeg

Aquestes són les principals partides del Pressupostos Culturals 2023

Des d'ARC hem elaborat un informe on recollim els increments del Pressupost de la Generalitat de Catalunya destinats a cultura, detallant les dotacions més importants.


En la compareixença del passat dimarts dia 7 de febrer, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va presentar el pressupost del Departament de Cultura per aquest 2023, que com ja es va avançar, augmenta en 101 milions d’euros respecte l’any passat fins a situar-se en un total de 477 milions. Aquesta xifra representa el 1,5% del pressupost de la Generalitat i, segons Garriga, ens encamina a arribar al 2% al final d’aquesta legislatura.


Increments del Pressupost Cultural 2023 per unitats

El contingut del pressupost del Departament de Cultura persegueixen l’assoliment de quatre objectius:


  1. Garantir els Drets Culturals de les persones

  2. Construir un sistema cultural fort

  3. Impulsar les Llengües Catalanes

  4. Convertir la Indústria Audiovisual en un motor econòmic per a Catalunya


Entre les principals partides que augmenten la seva dotació, Garriga va destacar la línia d’ajuts per a projectes de cultura comunitària i transformació social, dotada amb 1,6 milions d'euros. D’altra banda, s’inicia un Pla d’Accessibilitat, amb una línia de subvenció dotada amb 3 milions d’euros per ajudar els sectors culturals a implementar el Decret d’Accessibilitat. A més, s’incrementa un 220% l’aportació al programa Apropa Cultura i es desplegarà a el Pla Nacional del llibre i la lectura, així com el Pla C*_Cultura pel Clima, amb una dotació inicial d'1,4 milions d’euros.


També destaca l’increment de gairebé el 30% el pressupost de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, i de la dotació als equipaments escenicomusicals municipals, que creix un 20%, amb un increment del 22,5% de mitjana pels pressupostos dels equipaments culturals d’àmbit nacional.


El pressupost de l’Institut Català d’Empreses Culturals s’incrementa en un 25% i se situa en 103 milions d’euros, cosa que permetrà un increment de les dotacions de les diferents línies de suport a les empreses culturals.

En quant al eix del desenvolupament de les Llengües Catalanes, la Secretaria de Política Lingüística experimenta un increment en el pressupost fins als 52,5 milions d’euros, que es destinaran principalment al Consorci per a la Normalització Lingüística; d’altra banda, Garriga va detallar que es dedicaran 7,3 milions d’euros a incrementar l’oferta i la demanda d’audiovisual en català: amb línies d’ajut específiques i el treball continuat amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), les plataformes digitals i el conjunt del sector audiovisual.


El nou pressupost també incrementa el suport global a la creació i exhibició de les arts visuals i escenicomusicals, amb augments en la partida destinada al programa.cat, que augmenta un 9% fins arribar als 2,4 milions.


Quant a les empreses, el pressupost de l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC) s’incrementa en un 25% i se situa en 103 milions d’euros pel 2023, cosa que permetrà un increment de les dotacions de les diferents línies de suport a les empreses culturals. A més, el programa d’internacionalització de la cultura incrementa el pressupost en un 26,4% i arriba als 18 milions d’euros. D’altra banda, el Departament continua la seva aposta en l’àmbit de la cultura popular i l’associacionisme, amb un increment pressupostari del 26,4%, que situa en seus pressupost en 12,6 milions d’euros.


Per acabar, per l’impuls de l’audiovisual i la cultura digital es preveu una inversió de 30,7 milions d’euros, xifra que representa un increment del 19% respecte l’any passat, dels quals 21 milions es destinaran a l’audiovisual en català. Per tal d’enfortir i consolidar el sector, s’ha previst una inversió de 5,3 milions d’euros en cultura digital i innovació amb línies de suport específic al sector del videojoc.


Font: Presentació dels Pressupostos, dimarts 7 de febrer a les 11.30 hores, al Parlament de Catalunya, davant la Comissió de Cultura: https://govern.cat/govern/docs/2023/02/07/13/32/f851bb4e-148b-44f5-b686-3d4387faad9d.pdf


Comments


bottom of page