Projectes

El Pla d’acció del 2019 al voltant de la promoció i difusió de la música al nostre país és el vincle que constitueix l’eix central de la nostra associació, que dóna suport a una indústria  importantíssima en l’àmbit cultural com és la musical.

Els objectius del projecte d’ARC s’inscriuen dins del camp de la interlocució amb les administracions, la formació, la creació, la producció, els marcs fiscals i laborals, els circuits d’exhibició i la difusió per tal de fer créixer la professió i fomentar una major presència de la música en la cultura i la societat.