Què és ARC?

L’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, ARC, va néixer l’any 1976 gràcies a les inquietuds d’un grup d’agents artístics de Catalunya i Balears amb la voluntat d’unir els seus interessos professionals i donar solvència a la professió. L’objectiu principal va ser el de constituir una plataforma de cohesió empresarial en benefici de la millora del fet musical.

Actualment, ARC compta amb 68 empreses associades que reuneix tant els  representants, que dirigeixen i organitzen des de festes populars fins a programacions cultural de pobles  i ciutats; com els mànagers, que representen la major part dels artistes que treballen al nostre país; i les empreses promotores, dedicades a la producció d’una variada oferta de concerts i festivals especialitzats a nivell nacional  i internacional.

La suma d’interessos al voltant de la promoció i difusió de la música al nostre país és el vincle que constitueix l’eix central de la nostra associació, que dóna suport a una indústria  importantíssima en l’àmbit cultural com és la musical.

Objectius

Entre els objectius de l’Associació ARC, destaquem els següents:

  • Potenciar la xarxa  de professionals (mànagers, representants  i promotors), facilitant l’intercanvi d’informació, idees i experiències entre els membres de l’associació  i el conjunt dels professional del sector cultural: artistes, tècnics, agents públics, etc.
  • Col·laborar amb la resta d’associacions del col·lectiu i tenir cura dels interessos generals del sector, treballant amb la finalitat de fomentar el món de la música i la cultura.
  • Posar les bases legals pel desenvolupament de la música en directe i  destacar la seva dimensió creativa, social i econòmica que és d’interès tant per al sector com per al públic en general.
  • Donar a conèixer a la societat la feina dels professionals que treballen en l’àmbit de la música en directe.

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya per delegació de l’Assemblea General, i està formada per:

 

Comissions de treball