Què és ARC?

L’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers (en endavant ARC) és l’entitat degana de l’associacionisme del sector a l’estat amb més de 45 anys d’existència. Com el seu nom indica, l’entitat acull aquells professionals i aquelles empreses que es dediquen a la producció, comercialització i distribució de la música en viu i les arts escèniques.

La seva missió consisteix en satisfer, a nivell col·lectiu, les necessitats dels seus associats, mitjançant serveis que millorin la seva activitat diària i accions i estratègies que afavoreixin el seu posicionament davant el públic objectiu i els processos de concurrència pública, així com la seva situació comercial, social, laboral, fiscal i econòmica.

La seva visió és convertir-se en l’associació de referència del sector de la producció d’esdeveniments i de la comercialització i distribució de la música en viu i les arts escèniques, fins el punt que la afiliació a ARC resulti imprescindible per aquells professionals i aquelles empreses que s’hi volen dedicar.

Els valors corporatius d’ARC són actuar de manera honesta, transparent, èticai legal—, professional i oberta, amb estreta col·laboració i el màxim respecte amb tots els stakeholders.

 

Objectius

Si tenim en compte la situació actual derivada de la COVID-19, ARC es proposa els següents objectius:

  • La recuperació del consum, pel que fa al nombre de concerts i d’espectadors del 2019.
  • L’increment de les quotes de mercat dels associats en un 5%.

La combinació dels dos punts anteriors ens ajudarà a assolir el tercer objectiu que és:

  • Incrementar la facturació mitjana dels associats també en un 5%.

Aquest increment de la facturació, juntament amb l’estratègia de serveis que plantegem als associats, comportarà un increment de la satisfacció dels associats actuals i n’atraurà de potencials. Aquest fet es traduirà amb el compliment l’últim objectiu:

  • Duplicar el nombre d’associats d’ARC.

D’aquesta manera, aconseguirem incrementar la representació d’ARC pel que fa al nombre d’empreses i professionals que operen en el sector, al nombre de treballadors, a les quotes de mercat i al volum total de facturació.

  • Recuperar el consum del 2019 respecte el nombre d’espectadors i de concerts.
  • Incrementar les quotes de mercat i la facturació mitjana dels associats en un 5%
  • Incrementar la representativitat d’ARC gràcies a duplicar els associats.

 

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya per delegació de l’Assemblea General, i està formada per: