Subvencions Institut Ramon Llull & Programa.cat

L’Institut Ramon Llull obre la primera convocatòria de subvencions per a la molibitat d’artistes 2022

Aquesta primera convocatòria dels ajuts a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques subvencionarà les activitats que s’hagin dut a terme entre l’1 de setembre de 2021 i el 15 de febrer de 2022.

Les despeses subvencionables són els desplaçaments, allotjaments i transports de la càrrega per a les actuacions fora de Catalunya, sempre que es rebi contraprestació econòmica. En el cas d’actuacions anul·lades com a conseqüència de la situació de crisi sanitària, es finançaran les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses.

Més informació i sol·licituds

Termini: dimarts 8 de març de 2022

 

S’obre el termini de contractació d’espectacles inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat

S’obre el termini per a la contractació de concerts i espectacles professionals subvencionats a través del programa.cat. Els Ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats se’n poden beneficiar fins al dilluns 28 de febrer.

Les formacions musicals o empreses responsables dels espectacles contractades seran abonades directament amb la part subvencionada del seu cost. La resta, com sempre, serà l’ens local contractant qui haurà d’abonar-lo.

Més informació