Valoració Premis ARC & nova llei de drets culturals

Informe de valoració dels Premis ARC 2021

Després de l’edició 2021 dels Premis ARC, s’ha publicat l’informe que hem preparat al respecte. Per poder elaborar aquest informe, per primera vegada, es va encarregar a l’empresa Kantar Media una valoració econòmica de l’impacte mediàtic dels premis en els mitjans. Aquesta informació ens servirà per poder comparar resultats de forma anual, per fer-nos una idea de com els premis contribueixen al posicionament d’ARC —i indirectament dels associats i associades— i per aconseguir nous patrocinadors de cara a futures edicions. Enguany, la valoració econòmica dels premis en els mitjans multiplica per 95 la inversió realitzada per ARC.

Informe Premis ARC 2021

 

La consellera de Cultura anuncia la nova llei drets culturals perquè la cultura arribi a tota la ciutadania

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va anunciar la setmana passada que a final del primer semestre d’aquest 2022 tindrà lloc la consulta pública prèvia a l’avantprojecte d’una llei de drets culturals “que reconegui tant el dret essencial d’una persona a l’expressió cultural com també a tenir accés a la producció cultural del país”. La consellera Garriga va assenyalar que la nova llei “tindrà per objecte que les activitats culturals siguin accessibles i inclusives, de manera que cap persona ni col·lectiu en quedi al marge per causes econòmiques, socials o de qualsevol altre tipus”.

La consellera va explicar que “el redactat de la Llei establirà els mecanismes que garantiran el reconeixement a la diversitat cultural” perquè “definirà la cultura com un procés dinàmic i viu”. En aquest sentit, el text “promourà i protegirà la diversitat cultural i lingüística del nostre país, així com la seva identitat, patrimoni material i immaterial, tradicions, creativitats i llenguatges artístics”.

Més informació