top of page
textura-arc-oprimitzada.jpeg

Celebració d'actes de Festa Major durant la campanya electoral

L'Associació va enviar una carta a les Juntes Electorals central i provincials per obtenir una resposta davant la rescinssió de contractes d'actuacions coincidents amb les dates de campanya electoral.


Durant les darreres setmanes, alguns dels associats d'ARC Catalunya es van posar en contacte amb l'associació manifestant que certs ajuntaments pretenien rescindir contractes d'actuacions coincidents amb les dates de campanya electoral a les Eleccions Generals de l'any 2023.


Des d'ARC es va decidir cercar una resposta col·lectiva, i per tal, vàrem fer la corresponent consulta a les quatre juntes provincials i a la junta central, respecte si les activitats organitzades dins les festes majors estan incloses dins la prohibició establerta en l'article 50.3 de la LOREG.


La resposta de la Junta Electoral Central és que no, que les activitats com balls, concerts i la resta d'espectacles tradicionals i culturals organitzats dins els actes d'una festa major i/o festa popular, que es celebren de forma regular i periòdica en dates concurrents amb les campanyes electorals, no estan incloses dins aquesta prohibició.


ARC va enviar una carta a les Juntes Electorals  davant la rescinssió de contractes coincidents amb les dates de la campanya electoral.
Celebració d'actes de festa major durant campanya electoral


La resposta de la Junta Electororal Central és que no. Que les activitats com balls, concerts i la resta d'espectacles tradicionals i culturals organitzats dins els actes d'una festa major i/o festa popular, que es celebren de forma regular i periòdica en dates concurrents amb les campanyes electorals, no estan incloses dins aquesta prohibició. Conseqüentment, es poden celebrar i cap ajuntament pot rescindir un contracte o aturar un expedient de contractació amb aquesta excusa.


A continuació podeu trobar la circular que vàrem enviar als nostres associats en la que es fonamenta l'argument en base a l'acord de la JEC:

Celebració actes de la festa major en campanya electoral
.pdf
Download PDF • 164KB

Amb aquest tipus d'accions col·lectives ARC dona suport i protegeix els interessos del sector davant les pràctiques abusives d'algunes institucions públiques.


Si ets una empresa o professional del sector i encara no t'has associat a ARC, aquí et diem com fer-ho.Comments


bottom of page