top of page
textura-arc-oprimitzada.jpeg

Q&ARC: Sessió online sobre contractació artística - 24/03 a les 10h

En col·laboració amb l’ASSOCIACIO MANANGELMENT MUSICAL, ARC celebrarà una sessió informativa online per treballar els principals dubtes en quant a les relacions laborals i contractació artística en el sector musical

_____________


La premissa del Reial Decret-llei 1435/1985, de l’1 de Agost és evitar que les empreses elideixin les responsabilitats com a empleadors dels artistes. D’aquesta manera, totes les empreses que contracten treballadors del sector artístic estan obligades a aplicar-lo, i per altre costat, tot els treballadors que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de l’espectacle han d’estar donats d’alta en el REA.


És obligatori donar d’alta als artistes en el règim especial de la Seguretat Social? Podem acceptar factures dels músics, o que aquests es donin d’alta com a autònoms? Com o qui ha de gestionar els contractes dels artistes per a un concert?

Però, com podem aplicar aquesta normativa davant les excepcionalitats pròpies de l’activitat artística-musical?


En resposta a l’augment en les consultes sobre el caràcter obligatori del Reial Decret, així com davant l’existència d’alternatives que no s’ajusten a la normativa, com és el cas de determinades cooperatives de facturació, des de l’Associació ARC i en col·laboració amb l’ASSOCIACIO MANANGELMENT MUSICAL, celebrarem una sessió informativa per treballar els principals dubtes en quant a les relacions laborals i contractació artística en el sector musical.Fotografia final amb tots els guanyadors de l'edició dels Premis ARC 2023

Dimecres 24 d'abril, de 10 a 11:30h


La sessió s'adreça a associats i associades d'ARC i els seus treballadors, especialment a tots aquells professionals que gestionen la contractació artística, facturació i les relacions amb els artistes.


Per a rebre l’enllaç, cal que us inscriviu enviant-nos el vostre correu electrònic a través del següent formulari.


Hozzászólások


bottom of page